Organisatie

Taakverdeling Stichting Topvoetbal Nieuwegein/Businessclub Parkhout
 
De volgende personen leveren een bijdrage aan de activiteiten van de Stichting/businessclub:
 
Andries van Eijk ave1954@hotmail.nl:
 • Jaarrekening STN
 • BTW-aangiften
 • Entreegelden
 
Theo Bongers tjbongers@casema.nl:
 • Facturatie/aanmaningen sponsoren
 
Louis Marchal louislmarchal@gmail.com:
 • Voorzitter
 • Onderhouden contacten bestuur SV Geinoord
 • Acquisitie sponsoren
 • Begroting STN
 • Incasso
 • Communicatie/PR
 • Fiattering facturen
 
Hans van der Meijden info@hirondelle19.nl:
 • Lid Raad van Toezicht
 • Acquisitie sponsoren
 
Keimpe Reitsma keimpereitsma@kpnplanet.nl:
 • Voorzitter Raad van Toezicht
 • Sponsoractiviteiten
 • Entreegelden
 
Herman Schiltkamp Schiltkamp@warmtebouw.nl:
 • Lid Raad van Toezicht
 
Huug Seelig seeli001@ziggo.nl:
 • Secretaris
 • Penningmeester
 • Contractbeheer
 • Betalingen
 • ICT STN
 
Jacqueline Ullrich jacqueline.ulrich@svgeinoord.nl, businessclub@svgeinoord.nl:
 • Nieuwsflits
 • Sponsoren wedstrijdbal
 
 
Réne van der Woerd r.van.der.woerd@dolmans.com:
 • Vice - voorzitter
 • Onderhouden contacten bestuur SV Geinoord
 • Acquisitie sponsoren
 • Sponsoractiviteiten
 • Lid selectiecommissie SV Geinoord
 • Website SV Geinoord
 • Vrienden van Geinoord, contactpersoon
 
SV Geinoord
Sportpark Parkhout,
Parkhout 1 in Nieuwegein  
T 030-6065393
M Communicatie@svgeinoord.nl
opgericht 14 juli 1952
Terug naar boven