Ledenadministratie

Voor vragen over uw lidmaatschap kunt u altijd contact opnemen: ledenadministratie@svgeinoord.nl

Inschrijven voor een lidmaatschap is mogelijk door het onderstaande inschrijfformulier in te vullen en in te leveren in het clubhuis van SV Geinoord.
Bezoekadres (geen postadres): Parkhout 1, 3432 NE  NIEUWEGEIN
Telnr Clubhuis: 030-6065393 

Het algemene correspondentieadres van s.v. Geinoord (ook te gebruiken voor correspondentie m.b.t. ledenadministratie) is: Postbus 7169, 3403 JD  Nieuwegein.
 
Mogelijk lidmaatschap:
  Wedstrijden Trainen KNVB-lid Stemrecht Contributie
Spelend lid ja ja ja ja ja
Niet spelend nee nee ja ja ja
Donateur nee nee nee nee ja
Medewerker nee nee ja nee nee


 
   Gegevensverstrekking aan derden:
 
Wij maken u er op attent dat uw gegevens alleen (vertrouwelijk) vastgelegd worden in de Ledenadministratie van s.v. Geinoord, waarbij s.v. Geinoord deze gegevens uitsluitend gebruikt voor eigen doeleinden (contributie-inning, clubbladverspreiding etc.).  
s.v. Geinoord verstrekt geen gegevens van leden aan derden.
 
De KNVB verstrekt naam, adres, woonplaats en soms ook telefoonnummer WEL ter beschikking aan andere partijen, eventueel voor commerciële doeleinden.
Wie geen publicaties over sponsor- of reclameacties wil ontvangen, kan dat schriftelijk kenbaar maken aan:
 
KNVB
Postbus 784
3700 AT Zeist.

Contributietarieven 2019 - 2020:

De contributietarieven voor dit seizoen kunt u hier vinden

Inschrijven:

Voor een lidmaatschap bij SV Geinoord dient u de volgende gegevens te
overleggen:
 
- NAW gegevens
- Bankgegevens
- stadspas gegevens (indien van toepassing)
- Pasfoto vanaf 10 jaar
- Indien er sprake is van een overschrijving van een andere vereniging kan SV Geinoord digitaal via het systeem Sportlink van de KNVB bij de betreffende vereniging een overschrijving aanvragen. De vereniging zal eveneens digitaal akkoord geven mits er geen bezwaren zijn. Pas als er aan de financiële verplichtingen is voldaan zal de vereniging uiteindelijk toestemming geven.
 
In de bijlage treft u het inschrijfformulier aan die u volledig ingevuld en ondertekend in het clubhuis kunt afgeven bij de ledenadministratie.
Na inschrijving zal de betreffende coördinator u van aanvullende informatie voorzien als het gaat om de teamindeling/trainingen.

Het inschrijfformulier vindt u hier
 
 
Uitschrijven:
 
Mocht u besluiten het lidmaatschap te beëindigen, dan wordt u geacht een mail te sturen naar ledenadministratie@svgeinoord.nl

Indien u besluit over te stappen naar een andere vereniging, dient de betreffende vereniging digitaal via het systeem Sportlink van de KNVB een overschrijving aan te vragen.
SV Geinoord zal hierop akkoord geven mits u aan de financiële verplichtingen heeft voldaan.
 
Vrijwilligers werkzaamheden
SV Geinoord hanteert sinds 1 januari 2016  het beleid dat ieder lid van Geinoord per seizoen 5 uur vrijwilligers taken verricht. In de bijlage treft u een overzicht van mogelijke taken die u als ouder/lid kunt verrichten.

VOG
SV Geinoord stimuleert vrijwilligers een Verklaring  Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen.
SV Geinoord wenst dat er een sociaal vriendelijk en prettig leef en sportklimaat wordt gecreëerd, en name voor onze jeugd. Daarom acht SV Geinoord het belangrijk dat actieve vrijwilligers in het bezit zijn van een VOG. De gemeente Nieuwegein stimuleert vrijwilligers organisaties waaronder sportverenigingen een VOG beleid te gaan hanteren en zal verenigingen korten op subsidie als zij dit niet gaan invoeren binnen hun organisatie. In de bijlage treft u informatie aan over de aanvraag die volledig kosteloos is.

formulieren:

Verklaring Omtrent Gedrag - klik hier

Vrijwiligerstaken binnen Geinoord - klik hier
SV Geinoord
Sportpark Parkhout,
Parkhout 1 in Nieuwegein  
T 030-6065393
M Info@svgeinoord.nl
opgericht 14 juli 1952
Terug naar boven