Afgelastingen

Hieronder vind je alle informatie over de procedure bij afgelastingen. Voor zowel doordeweeks als op zaterdag.
 
Afgelastingen door verenigingen staan onder het wedstrijdprogramma op deze website. Kijk voor algehele KNVB afgelastingen op teletekst pagina 603 - West 1.
 
Procedure afgelastingen

De leider zal bij algehele afgelastingen niet gaan bellen. U moet dus zelf kijken op teletekst. Bij twijfel over afgelastingen belt u met uw leider, dus niet naar het clubgebouw.
 
In deze procedure staan de afspraken welke gemaakt zijn tussen het verenigingsbestuur, de jeugd- en seniorencommissie en de consul.
De procedure geldt voor:
- doordeweekse dagen, beschreven onder A
- zaterdagen, beschreven onder B.
 
De reden tot afkeuring van het kunstgrasveld is: sneeuw, ijzel, dooiende bovenlaag met nog vorst in de ondergrond. Een droog bevroren oppervlak is geen reden tot afkeuring, tenzij er gevaar voor blessures is.
 
A. Doordeweekse dagen:

Bij slechte weersomstandigheden wordt vóór 13.00 uur gekeurd en bij afkeuring wordt dit om ca. 13.00 uur op de website bekend gemaakt. Op woensdagen wordt dit, i.v.m. de voetbalschool ’s-middags, uiterlijk om 11.00 uur gedaan. Zo nodig wordt in de loop van de middag nog een keer gekeurd en het resultaat daarvan zo spoedig mogelijk op de website gezet.

Bij plotselinge sneeuwval of ijzel moeten trainingen en evt. wedstrijden onmiddellijk worden beëindigd. Indien zich dit in de loop van de dag voordoet, wordt zo spoedig mogelijk op de website bekend gemaakt of er wel of niet getraind kan worden. Bij afkeuring van de velden is het clubgebouw in principe gesloten. In de situatie dat niet alle velden worden afgekeurd, gaan de trainingen die ingedeeld zijn op de goedgekeurde velden door; m.a.w. er worden geen andere prioriteiten gesteld. 
 
B. Zaterdagen:

Bij slechte weersomstandigheden keurt de consul, in aanwezigheid van de wedstrijdsecretaris de velden om 7.30 uur; bij afkeuring zet de wedstrijdsecretaris dit zo spoedig mogelijk op de website. Bij een besluit tot herkeuring om 12.00 uur worden wedstrijden tot het aanvangstijdstip van 13.00 uur afgelast. De wedstrijdsecretaris zorgt voor berichtgeving aan scheidsrechters en tegenstanders.
 
Plotselinge sneeuwval of ijzel

Bij plotselinge sneeuwval of ijzel zorgt de wedstrijdsecretaris voor onmiddellijke beëindiging van de wedstrijden en afgelasting van geplande wedstrijden, zo nodig voor een beperkte tijd met daarna een herkeuring i.o.m. de consul. Indien door weersomstandigheden er voorzien kan worden dat er op de wedstrijddag op de velden nog sneeuw of ijzel ligt, keurt de consul i.o.m. de wedstrijdsecretaris de dag tevoren al af; dit wordt ook de voorafgaande dag dat al op de website vermeld.
SV Geinoord
Sportpark Parkhout,
Parkhout 1 in Nieuwegein  
T 030-6065393
M Info@svgeinoord.nl
opgericht 14 juli 1952
Terug naar boven