• Hieronder treft u de agenda aan van de ALV op 21 december 2022. We starten om 20:00 uur in de kantine van sv Geinoord. 

  1) Opening
  2) Mededelingen
  3) Notulen ALV 29 juni 2022
  4) Jeugdzaken
  5) Financiën, jaarrekening 2021/2022
  6) Pauze
  7) Stichting Topvoetbal Nieuwegein
  8) Stichting Geinoord Maatschappelijk
  9) Kandidaatstelling bestuurslid
  10) Rooster van aftreden
  11) Stand van zaken sv Parkhout
  12) Rondvraag

  De financiële stukken kunnen opgevraagd worden bij de penningmeester (penningmeester@svgeinoord.nl), maar liggen ook gekopieerd voor u klaar bij de start van de vergadering.