Gedragsregels SV Geinoord

“Zo beleven wij voetbal”

S.V. Geinoord wil u graag laten weten op welke wijze wij voetbal willen beleven. Daarom zijn er gedragsregels afgesproken waarop wij, maar ook bezoekers, kunnen worden aangesproken. Wij verwachten van u deze regels te respecteren en deze ook uit te dragen.

Spelers:

1. Toon respect: om te kunnen voetballen heb je twee teams nodig. Probeer de wedstrijd volgens de spelregels te spelen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders. Heb respect voor alle mensen die ervoor zorgen dat je kunt trainen en wedstrijden kunt spelen. Heb ook respect voor de spullen van de club: het voetbalmateriaal en de kleedkamers. Ruim de kleedkamers na gebruik netjes op zodat de spelers die na jou komen er ook plezier van hebben!

2. Aanvaard de beslissingen van de scheidsrechter: ook die is nodig om te kunnen voetballen. Behandel hem/haar met respect, ook wanneer de beslissing je teleurstelt.

3. Houd de eer aan jezelf: laat je niet verleiden tot onsportief gedrag wanneer je meent dat de tegenstander onsportief is.

4. Spreek je uit, maar doe dat op een prettige toon. Wijs medespelers gerust op onsportief of onplezierig gedrag of breng je teamleider/trainer hiervan op de hoogte. Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen te zien.

Ouders/verzorgers en toeschouwers:

1. Doe beheerst: u heeft een voorbeeldfunctie. Aanmoedigen mag maar doe het positief. Laat het geven van aanwijzingen over aan de trainer/teamleider. Het spelplezier van voetballers staat voorop.

2. Wees sportief: moedig altijd aan om volgens de regels van het spel te spelen. Waardeer de eerlijke pogingen om te winnen zodat het resultaat van elke wedstrijd wordt geaccepteerd, ook wanneer wordt verloren.

3. Steun de vrijwilligers: heb waardering voor de mensen die zich voor de club inzetten, maar wees ook kritisch: sportief en respectvol gedrag mag zeker van de vrijwilligers worden verwacht.

Trainers/teamleiders:

1. Wees een voorbeeld: wanneer u respect toont doen spelers en ouders dit ook.

2. Verbeter prestaties op positieve wijze: stimuleer de spelers op een positieve manier het beste uit zichzelf te halen.

3. Bevorder respect: zorg dat de spelers respect hebben voor elkaar, de tegenstander en de scheidsrechter.
 
Gedragsregels zijn nader uitgewerkt in het Statuut Normen en Waarden, dat tijdens de algemene ledenvergadering van sv Geinoord op 22 december 2011 is vastgesteld.
 
Algemene regels:

- Aanwijzingen van medewerkers van de kantine en medewerkers van de vereniging moeten worden opgevolgd.
- Gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij de bar of in het wedstrijdsecretariaat.
- Zwak alcoholische dranken worden alleen verstrekt aan personen vanaf 16 jaar.
- Sterk alcoholische dranken worden alleen verstrekt aan personen vanaf 18 jaar.
-  Op zaterdag tot 12.00 uur en op woensdagmiddag worden geen alcoholische dranken verkocht.
-  In het clubgebouw mag niet worden gerookt.
-  Afval en kauwgom in de afvalbakken.
 
HET IS NIET TOEGESTAAN:

-  Voor toeschouwers het kunstgrasveld te betreden; dit veld is alleen toegankelijk voor spelers, leiders en (assistent) scheidsrechters; toeschouwers dienen achter de hekken plaats te nemen en op het tegelpad te blijven,
-  Op het kunstgrasveld te roken of kauwgom achter te laten,
-  Meegebrachte alcoholische dranken te nuttigen in het clubgebouw of op het terras,
-  Om met voetbalschoenen het clubgebouw te betreden,
-  Op tafels te zitten of te staan,
-  Op stoelen te staan of de voeten er op te plaatsen,
-  Zich als onbevoegde achter de bar te begeven,
-  Glazen mee te nemen buiten het terras,
-  Alcoholische dranken te nuttigen in de kleedkamers,
-  Voetbalschoenen in de kleedkamers schoon te maken,
-  Grove taal te gebruiken,
-  Binnen de grenzen van het sportpark drugs te bezitten, te gebruiken of te verhandelen,
-  Vuurwapens, messen of andere voorwerpen die als wapen kunnen dienen in bezit te hebben,
-  Vernielingen of diefstal te plegen,
-  Geweld te gebruiken of met geweld te dreigen,
-  Zich discriminerend uit te laten,
-  Zich schuldig te maken aan seksuele intimidatie,
-  Zich bezig te houden met gokspelen,
-  Fietsen buiten de (ruimte van de) fietsenrekken te plaatsen.
SV Geinoord
Sportpark Parkhout,
Parkhout 1 in Nieuwegein  
T 030-6065393
M Info@svgeinoord.nl
opgericht 14 juli 1952
Terug naar boven