Ereleden en Leden van Verdienste

Ereleden hebben zich zeer verdienstelijk gemaakt voor de voetbalsport in het algemeen en de vereniging in het bijzonder. Leden van Verdienste hebben zich op bijzondere wijze voor de vereniging ingespannen. 
 
Door de Algemene Ledenvergadering is een Reglement benoeming leden van verdienste en ereleden vastgesteld.
 
Voordracht
 
Ieder lid van s.v. Geinoord  (van 19 jaar en ouder) kan een voorstel indienen voor benoeming van een erelid en/of lid van verdienste.
 
Voorstellen voor benoeming kunnen op de volgende wijze worden gedaan:
 
1. Door het aanmeldingsformulier aan te klikken en het te mailen naar ereleden@svgeinoord.nl
2. Persoonlijke overhandiging kan ook via onderstaande commissie leden:

 
Namens de commissie :

Cees Versteeg, Thijs Middelkoop en Bas van Noordenne.
 
 
Aanmelden Erelid / Lid van verdienste

Gegevens van de aanmelder

*
*
*

Gegevens Kandidaat voordracht

*
*
*
*
SV Geinoord
Sportpark Parkhout,
Parkhout 1 in Nieuwegein  
T 030-6065393
M Info@svgeinoord.nl
opgericht 14 juli 1952
Terug naar boven