Ereleden en Leden van Verdienste

 
Ereleden   
   
Corrie Meerwijk Pol  (†)  
Piet van Noordenne  (†)  
Reinier van Zutphen (†)  
Wout van Beest (†)  
Ep van de Pol (†)  
Jos Roestenburg (†) 11 januari 2014
   
Gerard van Vliet 11 januari 2014
Rob de Vries​ 3 januari 2015
Thijs Middelkoop 3 januari 2015
   
   
Leden van Verdienste  
   
Jan Velders (†) 11 januari 2014
   
John Maat 11 januari 2014
Peter Meijers 11 januari 2014
Wim Davelaar 3 januari 2015
Martin van der Meijden 2 januari 2016
Jaap van Egmond 7 januari 2017
Hans van Echtelt 7 januari 2017
Cherry Plntinga 7 januari 2017
SV Geinoord
Sportpark Parkhout,
Parkhout 1 in Nieuwegein  
T 030-6065393
M Communicatie@svgeinoord.nl
opgericht 14 juli 1952
Terug naar boven