• Een volgende stap naar multifunctioneel sportpark in Nieuwegein-Zuid

  15 feb 2020
 • Persbericht

  De gemeente wil een toekomstbestendig en multifunctioneel sportpark in Nieuwegein-Zuid realiseren. Daarvoor heeft het college van B&W verschillende mogelijkheden onderzocht. Een upgrade van het huidige sportpark Parkhout-Zandveld helpt om meer bewoners kennis te laten maken met sport en bewegen, sport in te zetten bij onder andere naschoolse opvang en dichtbij te brengen in de wijk. Een nieuwe gezamenlijke accommodatie voor de voetbalverenigingen SV Geinoord en VSV Vreeswijk maakt ook verplaatsing van hockeyvereniging MHCN naar het sportpark mogelijk. Dat biedt ruimte voor het realiseren van woningen in Rijnhuizen-Noord. In het najaar presenteerde de werkgroep van de betrokken verenigingen en de gemeente een variant voor herinrichting van het sportpark. Omdat de kosten hiervoor hoger zijn dan het eerder vastgestelde budget zijn mogelijke besparingen in beeld gebracht. Ook heeft het college op verzoek van de gemeenteraad de mogelijkheden waarbij ambities of budget leidend zijn in beeld gebracht. De gemeenteraad gaat daarover in twee avonden in gesprek, waarna de gemeenteraad eind april een besluit neemt.

  De upgrade van het sportpark levert meer mogelijkheden op voor samenwerking en multifunctioneel gebruik. Het plan voorziet in een nieuwe, duurzame gezamenlijke accommodatie, gezamenlijke (kunstgras)velden, verbetering van het fietspad aan Parkhout en extra parkeerplaatsen. Een nieuwe accommodatie biedt kansen om sociale activiteiten voor de wijk op het sportpark te laten plaatsvinden zoals ‘walking football’ voor 65-plussers en dagbesteding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ten zuiden van de nieuwe accommodatie zijn velden voor hockeyclub MHCN voorzien. De ontwikkeling van het sportpark bevordert ook de doorstroming
  op de woningmarkt. Met de verhuizing van de hockeyclub wordt woningbouw in Rijnhuizen-Noord mogelijk.

  Ambities versus budget
  De ambitie voor de ontwikkeling van het gebied Rijnhuizen/Parkhout/Zandveld die eerder in 2016 door de gemeenteraad werd vastgelegd, vraagt een extra investering. De oorzaken hiervan zijn onder andere de stijging van (bouw)kosten en aanvullende eisen op het gebied van duurzaamheid zoals een energieneutrale accommodatie. In het najaar sprak de gemeenteraad al over de varianten voor herinrichting van het sportpark. In de afgelopen periode zijn mogelijke besparingen in beeld gebracht voor onder meer het aantal kunstgrasvelden, kleedkamers en herinrichting van de buitenruimte. Wanneer het eerder door de gemeenteraad
  beschikbaar gestelde budget leidend is, is geen gezamenlijke accommodatie mogelijk en is er sprake van renovatie. Tegelijkertijd betekent dit dat de hockeyvereniging op de huidige plaats blijft en op die plek geen woningbouw komt.

  Besluit door gemeenteraad
  De gemeenteraad gaat in twee avonden over het onderwerp in gesprek. Deze openbare vergaderingen vinden op 27 februari en begin april plaats. Vervolgens neemt de gemeenteraad eind april een besluit.

  Persbericht