• Zoals iedereen waarschijnlijk wel weet wordt de kantine van sv Geinoord  draaiende gehouden door vrijwilligers. Voor aankomend seizoen is het aantal vrijwilligers echter te klein om te kunnen garanderen dat de kantine op de gewenste momenten open is.

    Sv Geinoord is weer aan het groeien en we zouden graag willen dat de kantine en keuken vaker en langer open zijn. Het is tenslotte DE ontmoetingsplek voor leden en supporters van Geinoord om even bij te kletsen onder het genot van een drankje. Wij, de kantinecommissie, zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor de bar en/of keuken en doen dan ook een dringende oproep aan jullie allen om je hiervoor op te geven. Wij zijn vooral op zoek naar vrijwilligers voor de woensdag middag/avond en de zaterdag van 9.00-13.00 uur of van 13.00-17.30 uur.

    We streven naar een kantinedienst eens in de vier weken, maar dit is altijd bespreekbaar. Hoe meer mensen zich opgeven hoe minder vaak we dezelfde mensen hoeven te belasten. Dus zeg niet te snel nee, "ik heb het al zo druk" maar bedenk dat je met een paar uurtjes veel mensen een plezier doet. Wij hebben jullie hulp hard nodig. Ook al zou je één of twee uur kunnen helpen op zaterdag, meld je dan aan. Alle hulp is meer dan welkom.

    Ben je 16 jaar of ouder en heb je nog uren voor je MAS Stage nodig, dan mag je op zaterdagochtenden bardienst draaien van 09.00 – 12.00 uur.

    Lijkt het je dus leuk en gezellig om periodiek kantinediensten te draaien en wil je ons (en dus Geinoord) helpen, meld je dan aan bij Jacqueline Ulrich of Jan van Zijl, of door middel van een email te sturen naar: kantinecommissie@svgeinoord.nl