• Beste Geinoorders,

  Wat een vreemd en vervelend jaar is 2020 geworden, een jaar waarin we met zorgen, verdriet en vele beperkingen te maken hebben gekregen.

  Ook voor onze vereniging betekende dit dat we maar heel beperkt hebben kunnen trainen, voetballen en elkaar niet of nauwelijks hebben kunnen ontmoeten op de club, in de kantine en langs de velden. De beperkende regels waren en zijn streng. Als bestuur zijn we trots op onze leden die de regels hoe streng ook gerespecteerd en geaccepteerd hebben en zo de vereniging door deze moeilijke tijd helpen.

  Ondanks alles worden er voor de jeugd toch nog activiteiten georganiseerd. Er wordt volop getraind en de Geinoord Games net voor de winterstop waren een groot succes! Het bestuur wil de jeugdtrainers die dit georganiseerd hebben hartelijk danken voor alle inzet.

  Met de komst van een vaccin is er licht aan het einde van de tunnel en ontstaat er weer perspectief op een terugkeer naar het “tijdelijke normaal”. Het zal nog wel de nodige tijd kosten voordat we weer “normaal” kunnen voetballen en de Parkhout kunnen bezoeken, maar we moeten het nog even volhouden. Met elkaar moeten we dit doen zodat we straks weer in alle vrijheid ons leven weer kunnen oppakken.

  Het bestuur wil alle leden, vrijwilligers en sponsoren danken voor alle steun en medewerking die we in dit lelijke jaar 2020 hebben mogen ervaren.

  Namens het bestuur van de sv Geinoord, een heel gezond, normaal, gelukkig en sportief 2021 gewenst!