Nieuws

Toestand van de velden 2 en 3 op Parkhout

05 januari 2016
Op 22 december j.l. heeft er weer een bespreking met de gemeente plaatsgevonden. Tijdens deze bespreking zijn niet alleen de velde 2 en 3 aan de orde geweest maar ook een aantal andere reeds lang lopende kwesties. We zijn van mening dat we over de volgende punten nu goede afspraken hebben gemaakt.
 
1) Toestand velden 2 en 3.
    Indien de weersomstandiheden het toelaten dan zullen deze velden maar ook veld 5 de nodige extra bewerkingen krijgen.
    Dit houdt in Verticuteren, verzanden en rollen van deze velden. Helaas meer is niet mogelijk we zullen het hiermee tot einde van dit seizoen mee moeten doen.
    Als het maar enigzins lukt zullen we gaan voetballen.
2) De velden 2 en 3 en de tussenstrook naar de afrastering van veld worden volledig gerenoveerd. Dit houdt ook in dat de totale drainage wordt vervangen.
    Deze ingrijpende gebeurtenis zal reeds vanaf maandag 2 mei gaan plaatsvinden.
    Dit zal de nodige problemen geven met toernooien etc. daar gaat Freek den Brok mee aan de gang.
    Ze beginnen al zo vroeg omdat dan kan worden geprofiteerd van het ideale groeiseizoen en dat we weer z.s.m. in het seizoen 2015 - 2016 weer op deze velden kunnen.
3) Veld 5
    Van veld 5 zullen de afvoerputten tussen veld 4 en 5 worden gerenoveerd die zitten nu compleet dicht.
4) Veld 4
    Veld zal op zaterdag 9 januari voor alle teams bespeelbaar zijn.
5) Toegang vanuit de kantine naar de velden 2, 3, 4, 5 en 6.
    Zoals iedereen weet is die toegang op dit moment één en al bagger. Daar worden op korte termijn grote grastegel ingelegd in een driehoek van circa 50 vierkante meter zodat 
    er een brede uitloop zal ontstaan. Bovendien zal de huidige grond worden afgegraven en zal er zand worden gebruikt en de afwatering worden verzorgd.
6) Railwerk van reclamebord
    A​chter doel overzijde veld 1 wordt op korte termijn in orde gemaakt.
7) Paal parkeerplaats.
    Tussen de parkeerplaats voor de schuur en de parkeerplaats voor de kleedkamers is de rood witte paal verdwenen. Hier wordt op korte termijn een klappaal gemonteerd.
8) Extra hekken RA op het hoofdveld.   
    Om de verplaatsbare doelen van het het hoofdveld een betere plaats te geven worden er extra hekken onder het scorebord geplaatst.
    We komen hierop terug hoe we de doelen in de toekomst opgeborgen willen zien.
 
Tot slot moeten wij ook mededelen dat wanneer er in de gemeenteraad in maart 2016 een beslissing wordt genomen, die bovengenoemde punten in de weg zitten dat dit alsnog weer tot wijzigingen zal kunnen leiden. Stel dat de totale renovatie op heel korte termijn zou gaan plaatsvinden dat het dan begrijpelijk is dat er dan weer andere plannen aan de orde zijn. Stel je b.v. voor kunstgras op één van de velden.
 
Mochten er vragen zijn dan vernemen wij dat wel.
 
Wim Davelaar
Freek den Brok


 
www.svgeinoord.nl
Zaterdag 9 november jl na de wedstrijd Geinoord- Waterwijk heeft Rene van der Woerd, de prijs voor de meest waardevolle speler over de… Meer >
 
www.svgeinoord.nl
Zaterdag 9 november was ik pupil van de week. ’s Ochtends begon de dag niet helemaal lekker omdat ik met mijn team Geinoord J09-1… Meer >
 
www.svgeinoord.nl
Datum: woensdag 18 december 2019 Tijd: 20.00-22.00 Locatie: Clubhuis SV Geinoord De agenda wordt eind november… Meer >
 
www.svgeinoord.nl
Op deze 14e november werkten ook de weergoden mee aan ons Walking Football toernooi: het was de hele dag droog en af en toe zelfs een… Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29-10-2019 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08-10-2019 Meer >
 
 
 
 
 
02-10-2019 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30-08-2019 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07-06-2019 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09-02-2019 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25-05-2018 Meer >

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01-05-2018 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13-04-2018 Meer >
 
12-04-2018 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04-03-2018 Meer >
 
 
26-02-2018 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27-01-2018 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21-05-2017 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04-05-2017 Meer >
 
 
 
 
 
29-04-2017 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07-04-2017 Meer >
 
 
 
 
31-03-2017 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31-12-2016 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30-09-2016 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-08-2016 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11-11-2015 Meer >
 
 
05-11-2015 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31-08-2015 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SV Geinoord
Sportpark Parkhout,
Parkhout 1 in Nieuwegein  
T 030-6065393
M Info@svgeinoord.nl
opgericht 14 juli 1952
Terug naar boven