Nieuws

Standpunt clubs t.a.v fietspad

28 augustus 2017
www.svgeinoord.nl

Aan alle leden:

 

Op 7 juli (meer dan 7 weken geleden) hebben de besturen van VSV Vreeswijk en Geinoord onderstaande brief gestuurd aan het college van Burgemeester en wethouders. Tot op heden nog geen antwoord vernomen. Vorige week is deze brief ook aan de leden van de gemeenteraad gestuurd.

In deze brief verzoeken wij met klem om het besluit, een fietspad dwars door de twee sportcomplexen, te herzien en het fietspad buitenom langs het sportcomplex aan te leggen, er ligt daar al een voetpad/fietspad. De werkzaamheden aan het fietspad waren toen nog niet begonnen. Ondanks onze brief is het fietspad toch aangelegd en zal op 1 september worden opengesteld.

 

Als besturen stellen wij veiligheid voorop en met dit fietspad wordt er onveilige situatie gecreeerd op onze velden. Het risico op ongelukken is enorm groot en wij willen onze kinderen, leden en bezoekers niet blootstellen aan deze risico’s !!

 

Beide verenigingen willen geen fietspad wat dwars door de sportcomplexen loopt !!

 

Mocht u nog vragen hebben over onderstaande brief dan kunt u ons bellen en/of emailen of het rechtstreeks aan de leden van de besturen vragen.


Brief aan gemeente Nieuwegein:
 

Het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein

Postbus 1

3430 AA  Nieuwegein

 

 

Nieuwegein, 7 juli 2017.

 

 

Onderwerp:

Dringend verzoek om heroverweging en aanpassing

van de voorgenomen realisering van een openbaar

rijwielpad over sportpark Zandveld-Parkhout.

 

 

Geacht college,

 

Wij, de besturen van de voetbalverenigingen VSV Vreeswijk en SV Geinoord - met een gezamenlijk aantal leden van rond de 1.400 leden, van gemiddeld ‘zeer jong’ tot ‘middelbare leeftijd’ - verzoeken u met klem om een heroverweging van uw voornemen tot het realiseren van een openbaar fiets- (en bromfiets- en e-bike-) pad over het (binnenkort ‘open’) sportcomplex Zandveld-Parkhout te Nieuwegein.

 

Wij vertrouwen erop dat u bij nader inzien, net als wij, tot de conclusie komt dat dit plan uit veiligheidsoverwegingen beter kan worden omgebogen naar een veiliger en voor onze verenigingen aanvaardbaar alternatief, nu dat (volgens ons) nog mogelijk is. Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.

 

Ter toelichting van ons verzoek het volgende:

 

Binnen afzienbare tijd wordt het sportcomplex Zandveld-Parkhout getransformeerd tot een ‘open sportpark’. De buitenhekken verdwijnen en het gehele sportpark wordt vanaf dat moment drempelvrij toegankelijk voor voetgangers en fietsers en daarmee gelijk te stellen verkeer. Een idee, waaraan wij nog wel even moeten wennen, want de huidige ‘grotendeels op slot’ situatie biedt wel een zeker gevoel van bescherming en veiligheid, zeker wanneer in ogenschouw wordt genomen dat op momenten waarop de sportparken niet in gebruik, onbeheerd en zonder toezicht zijn, met name de jeugd (soms met brommers en scooters) dit ziet als een uitnodiging om ‘vertier in allerlei vormen’ (maar doorgaans zonder voetbal) te zoeken op het complex.

De slogan ‘laat niet als dank voor het aangenaam verpozen……..’, is hen volstrekt onbekend, zo blijkt regelmatig uit alle rommel die er dan door de verenigingen moet worden opgeruimd, ondanks de aanwezigheid van voldoende prullenbakken op het sportpark. Hoe dit ‘gebruik’ van de sportomgeving zich zal ontwikkelen na het open stellen van het sportcomplex zal moeten worden afgewacht, al hebben wij vooralsnog ernstige twijfels. Maar misschien valt ’t mee; we zullen ’t zien.

 

Wat ons in dit licht echter steeds meer zorgen baart is de aangekondigde realisering van een openbaar fiets- (en bromfiets- en e-bike-) pad over het (binnenkort ‘open’) sportcomplex Zandveld-Parkhout. Zorgen die wij al eerder hebben kenbaar gemaakt aan uw wethouder voor sportzaken, de heer H. Adriani en beleidsambtenaren van uw gemeente.

Dit pad is immers geprojecteerd dwars door het sportcomplex (aan weerzijden ervan liggen speelvelden die door onze verenigingen intensief worden gebruikt). Op trainings- en speeldagen, wanneer er over het gehele sportcomplex - zowel op als buiten de velden - veel bewegingen zijn van spelers en speelsters, begeleiders en publiek, verwachten wij situaties van onveiligheid, wanneer gelijktijdig allerlei fietsverkeer zich tussen onze sporters beweegt.

 

Dat deze verwachting niet denkbeeldig is (en u zult daarvan ongetwijfeld ook kennis hebben genomen), is ons bevestigd na kennisneming van het bericht over het ongeluk dat FC Utrecht-verdediger Ramon Leeuwin op vrijdag 30 juni jl. is overkomen, toen hij na de training met zijn club is aangereden door een man op een scooter ‘op het openbare fietspad, dat dwars over het trainingscomplex Zoudenbalch loopt’. Natuurlijk, wij zijn (nog) geen FC Utrecht, maar de situatie van ‘een sportcomplex met dwars daar overheen een openbaar fietspad’ is identiek.

 

Wij hebben begrepen dat in Utrecht inmiddels maatregelen zijn genomen (of in voorbereiding zijn) om een herhaling van een dergelijk ongeluk in de toekomst te voorkomen. Tegelijkertijd verkeren wij in de situatie waarbij de  realisering van een dergelijk fietspad aanstaande is en dat is - met de recente aanrijding in Utrecht in het achterhoofd - bepaald geen geruststellend vooruitzicht. Wij hopen uiteraard dat een ongeluk zoals de FC Utrecht-speler is overkomen onze leden bespaard zal blijven, maar waarom op sportcomplex Zandveld-Parkhout de spreekwoordelijke ‘put pas dempen na verdrinking van het kalf’ ?

 

Vandaar dat wij u voorstellen af te zien van realisering van een openbaar fietspad dwars over het sportcomplex Zandveld-Parkhout en dit fietspad te projecteren om het sportpark heen, zulks omwille van de veiligheid van onze spelers/speelsters en natuurlijk ook van de gebruikers van deze openbare fietsroute.

 

Vanzelfsprekend zijn wij bereid om dit onderwerp nader met u te bespreken en aan u toe te lichten, zoals wij ook graag met u willen meedenken over een alternatief voor het huidige plan.

 

Wij zien uit naar uw reactie.

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens de besturen van

VSV Vreeswijk en SV Geinoord,

 

w.g. Ruud Kerstiens,

secretaris VSV Vreeswijk.


 
www.svgeinoord.nl

SUPERLOT VERKOCHT (4)

13 november 2019
Afgelopen week is het vierde superlot van de Grote clubactie gekocht door de Stichting Topvoetbal Nieuwegein STN. Een superlot… Meer >
 
www.svgeinoord.nl
Aanstaande vrijdag zal om 12:00 uur het afscheid plaatsvinden van Marco "Ravanelli" de Jong. Voor meer informatie vind je… Meer >
 
www.svgeinoord.nl

Giordano van der Pol MOTM

11 november 2019
Giordano van de Pol is tijdens de thuiswedstrijd tegen Victoria uitgeroepen tot MOTM. Dit seizoen zijn Michel en Ronnie den Hartog… Meer >
 
www.svgeinoord.nl
Omdat onze verslaggever deze week op vakantie is, volgt er geen verslag van Geinoord - Waterwijk
 
 
 
 
 
 
 
29-10-2019 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08-10-2019 Meer >
 
 
 
 
 
02-10-2019 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30-08-2019 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07-06-2019 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09-02-2019 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25-05-2018 Meer >

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01-05-2018 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13-04-2018 Meer >
 
12-04-2018 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04-03-2018 Meer >
 
 
26-02-2018 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27-01-2018 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21-05-2017 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04-05-2017 Meer >
 
 
 
 
 
29-04-2017 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07-04-2017 Meer >
 
 
 
 
31-03-2017 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31-12-2016 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30-09-2016 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-08-2016 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11-11-2015 Meer >
 
 
05-11-2015 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31-08-2015 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SV Geinoord
Sportpark Parkhout,
Parkhout 1 in Nieuwegein  
T 030-6065393
M Info@svgeinoord.nl
opgericht 14 juli 1952
Terug naar boven