Nieuws

Nieuwsbrief realisatie sportpark Parkhout-Zandveld

18 oktober 2017
De gemeente Nieuwegein is bezig het sportpark Parkhout-Zandveld te vernieuwen. Het is de wens van de gemeente om de sportparken Parkhout en Zandveld te ontwikkelen tot een duurzaam, toekomstbestendig en multifunctioneel sportpark. VSV Vreeswijk en SV Geinoord hebben, daarmee samenhangend, fusieplannen. Daarom zijn de gemeente, VSV Vreeswijk en SV Geinoord al enige tijd met elkaar in gesprek. Na een onrustige periode hebben alle partijen weer constructieve afspraken gemaakt en zien de toekomst weer met vertrouwen tegemoet. De komende periode houden we jullie met regelmaat op de hoogte van de ontwikkelingen via deze nieuwsbrief.

Open sportpark
Het idee van een open sportpark is dat er meer gebruiksmogelijkheden zijn om te sporten en bewegen door het park toegankelijker te maken voor inwoners. Een onderdeel daarvan is het fietspad dat door het park loopt en die noord en zuid met elkaar verbindt. De voetbalverenigingen VSV Vreeswijk en SV Geinoord hebben in een brief aan het college en via acties aangegeven dat zij een fietspad door het sportpark gevaarlijk vinden. Daarop hebben de gemeente en de voetbalverenigingen in september afgesproken om het fietspad tijdelijk om te vormen tot een voetpad. Daarnaast heeft de gemeente ook de hekken bij Geinoord rondom het nieuwe parkeerterrein en het toegangshek van VSV Vreeswijk weer teruggeplaatst. Vanuit deze situatie gaan ze samen verder denken hoe de inrichting van het open sportpark eruit kan gaan zien. 

Aanleg parkeerplaatsen
Woensdag 2 oktober is de aannemer begonnen met de aanleg van het parkeerterrein naast het bestaande parkeerterrein van Geinoord. Daarnaast worden diverse watergangen (sloten) rondom het sportpark verruimd. Voordat het parkeerterrein daadwerkelijk wordt ingericht zullen er eerst allerlei noodzakelijke voorbereidende werkzaamheden moeten worden verricht, zoals schonen terrein, inrichten werkterrein, grondwerkzaamheden en rioleringswerkzaamheden.
De oplevering van het parkeerterrein is naar verwachting eind november. De bestaande parkeervakken kunnen tijdens trainingen en wedstrijden normaal worden gebruikt. De overlast is daardoor minimaal.

Clubgebouw
Er is door de verenigingen en de gemeente een grote hoeveelheid voorbereidend werk gedaan. De drie partijen zitten er positief en enthousiast in. Samen hebben zij een programma van eisen (PVE) opgesteld voor een nieuw clubgebouw en de bestaande plannen technisch nog verder verbeterd. 
Een deel van de financiering voor dit nieuwe clubgebouw is enige tijd geleden toegezegd door de gemeenteraad. De beschikbare financiering is echter nog niet toereikend. De reden is dat in de tijd de markt is aangetrokken en de bouwwereld daardoor duurder is geworden. Daarom heeft de gemeente afgelopen periode een marktverkenning gedaan om te kijken of het ergens nog goedkoper kan. Wethouder Hans Adriani wil nu eerst meer zekerheid over de kosten voor hij teruggaat naar de gemeenteraad voor aanvullend krediet. Daarom gaat hij een aanbesteding doen en worden er binnenkort enkele aannemers uitgenodigd om op basis van het programma van eisen offertes uit te brengen. 

Fusie verenigingen
Wethouder Hans Adriani (sport) en voorzitters Hans van der Meijden (SV Geinoord) en Paul Emmelot (VSV Vreeswijk) hebben in februari een intentieverklaring getekend om te komen tot een fusie tussen beide verenigingen. Daarvoor zijn er diverse werkgroepen afgelopen periode aan de slag gegaan met de invulling van de nieuwe accommodatie, financiën, vereniging, etc.  
Zodra dit plan meer vorm krijgt wordt het aan de leden voorgelegd in een buitengewone ledenvergadering. Het besluit ligt uiteindelijk bij de leden. 
 


 
www.svgeinoord.nl
Zaterdag 9 november jl na de wedstrijd Geinoord- Waterwijk heeft Rene van der Woerd, de prijs voor de meest waardevolle speler over de… Meer >
 
www.svgeinoord.nl
Zaterdag 9 november was ik pupil van de week. ’s Ochtends begon de dag niet helemaal lekker omdat ik met mijn team Geinoord J09-1… Meer >
 
www.svgeinoord.nl
Datum: woensdag 18 december 2019 Tijd: 20.00-22.00 Locatie: Clubhuis SV Geinoord De agenda wordt eind november… Meer >
 
www.svgeinoord.nl
Op deze 14e november werkten ook de weergoden mee aan ons Walking Football toernooi: het was de hele dag droog en af en toe zelfs een… Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29-10-2019 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08-10-2019 Meer >
 
 
 
 
 
02-10-2019 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30-08-2019 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07-06-2019 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09-02-2019 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25-05-2018 Meer >

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01-05-2018 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13-04-2018 Meer >
 
12-04-2018 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04-03-2018 Meer >
 
 
26-02-2018 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27-01-2018 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21-05-2017 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04-05-2017 Meer >
 
 
 
 
 
29-04-2017 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07-04-2017 Meer >
 
 
 
 
31-03-2017 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31-12-2016 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30-09-2016 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-08-2016 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11-11-2015 Meer >
 
 
05-11-2015 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31-08-2015 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SV Geinoord
Sportpark Parkhout,
Parkhout 1 in Nieuwegein  
T 030-6065393
M Info@svgeinoord.nl
opgericht 14 juli 1952
Terug naar boven