Sponsoring

Stichting Topvoetbal Nieuwegein, businessclub Parkhout

‘SV Geinoord is nog een club van Normen en Waarden’     

Structuur en activiteiten

De businessclub Parkhout van SV Geinoord, oftewel Stichting Topvoetbal Nieuwegein is officieel opgericht d.d. 5 oktober 2011.

De businessclub ondersteunt de vereniging SV Geinoord haar sportieve doelstellingen te realiseren door de A-selectie van Geinoord (financieel) te ondersteunen en te faciliteren, maar ook de vereniging in brede zin. Op die manier wordt een optimaal sportief klimaat gecreëerd, waardoor het mogelijk wordt om de A-selectie van Geinoord op een zo hoog mogelijk niveau te laten voetballen. In het verlengde hiervan wordt gestreefd naar doorstroming van jeugdspelers naar de A-selectie, zodat binding blijft bestaan met de totale vereniging en de stad Nieuwegein.
Dat deze ondersteuning tot sportieve resultaten leidt blijkt wel uit het kampioenschap van ons eerste elftal in het seizoen 2014/15 met als resultaat directe promotie naar de eerste klasse. De competitie-indeling voor het seizoen 2015/16 levert in ieder geval streekderby’s op  tegen JSV Nieuwgein en vv Montfoort.

Het bestuur van de STN, Stichting Topvoetbal Nieuwegein, legt formeel verantwoording af aan de Raad van Toezicht van de stichting. De raad wordt per maand door het bestuur geïnformeerd door middel van notulen, overzicht sponsorcontracten, verloop budget en inzicht in liquiditeit. Daarnaast is Keimpe Reitsma als voorzitter van de Raad van Toezicht aanwezig bij de maandelijkse vergaderingen van het bestuur. 

Hoewel de stichting geen leden kent, is in het kader van transparantie naar de leden van SV Geinoord tijdens de Algemene Ledenvergadering d.d. 17 juni jl. inzage verstrekt welke activiteiten de stichting voor de vereniging uitvoert.
Per seizoen wordt een convenant gesloten tussen SV Geinoord en de STN. Opgenomen wordt de wijze van (financiële) samenwerking, technisch beleid, welke opbrengsten toekomen aan de stichting en de verplichte inzet van sponsoren voor activiteiten van de stichting en de vereniging. Bewust is gekozen voor een duur van 1 seizoen, zodat de samenwerking per seizoen zo concreet mogelijk ingevuld kan worden. De uitwerking van het convenant heeft concreet geleid tot het oormerken van de financiële ondersteuning van de vereniging in brede zin en de A-selectie in het bijzonder en de inzet van sponsoren ten behoeve van verenigingszaken.

Geinoord en de stichting zijn er in geslaagd om een technische commissie tot stand te brengen onder voorzitterschap van Marco de Jong, benoemd als bestuurslid van Geinoord in de Algemene vergadering van 17 juni jl. Verder nemen zitting in deze commissie: René van der Woerd (namens de stichting) en Hans Klinkien. Het technisch beleid is met name gericht op het opleiden van jeugdspelers voor de A-selectie. Wij zijn dan ook zeer verheugd dat Geinoord weer kan beschikken over een volwaardige technische commissie.

In het seizoen 2014/15 heeft de stichting gezorgd voor de betaling van onder meer de aanschaf van kleding (Ralph Sports) voor A en B-selectie en alle jeugdteams van Geinoord uit hoofde van het ING sponsorschap, verzorgen van fysiotherapeutische zorg A-selectie en voor Geinoord in brede zin (Dannenburg Fysiotherapie) en busvervoer (Middelweerd).
Door een zeer constructieve samenwerking met het bestuur van SV Geinoord, hebben we vroegtijdig een convenant kunnen afsluiten voor het seizoen 2015/16 met financiële invulling voor de A-selectie en de vereniging Geinoord in brede zin.

Sponsoren

Mede dankzij de (financiële) sponsorbijdragen hebben we het afgelopen seizoen als Stichting Topvoetbal Nieuwegein veel kunnen doen voor SV Geinoord. Op dit moment bestaat de business club Parkhout uit 58 sponsoren.
Het seizoen 2014/15 begon natuurlijk al goed door het aantrekken van ING Bank als nieuwe (mede) hoofdsponsor voor een periode van drie seizoenen en het verlengen van het sponsorcontract met 1 jaar door Warmtebouw Utrecht BV. Inmiddels heeft (mede) hoofdsponsor Warmtebouw Utrecht BV het contract met twee seizoenen verlengd tot en met 30 juni 2017. Warmtebouw is daarmee sinds 1 juli 2011 een betrokken en betrouwbare business partner.

We kunnen ons als STN gelukkig prijzen, dat wij de afgelopen seizoenen sponsoren en business partners hebben gehad, die zich, ondanks het economisch klimaat, netjes aan hun financiële afspraken gehouden hebben. Dat creëert rust binnen, zowel de business club Parkhout als bij de SV Geinoord.

Vanzelfsprekend hebben wij begrip voor de financiële situatie waarin MKB-ondernemers zich kunnen bevinden, daarom gaan wij daar ook coulant mee om en staan altijd open voor gezamenlijke afspraken om betalingsproblemen te voorkomen. 

De STN biedt door de businessclub Parkhout de sponsoren en business partners de ideale gelegenheid om op een persoonlijke en informele manier contacten met elkaar te leggen en te onderhouden. De STN heeft daarvoor een eigen businessruimte naast de bestuurskamer op sportpark Parkhout. Daar kan een uur voor aanvang van de wedstrijd tot ver na afloop, een hapje en drankje worden genuttigd en de wedstrijd in een plezierige sfeer worden nabesproken met trainers, spelers en bestuursleden van Geinoord.

De businessclub streeft er naar de sponsoren een zo aantrekkelijk mogelijk programma te bieden. Als afsluiting van het seizoen 2014/15 hebben wij als business club de wedstrijd FC Utrecht –Excelsior bezocht. Daarnaast streven wij actief naar de inzet van onze sponsoren voor activiteiten van business club, SV Geinoord en mede sponsoren. Wij beschouwen onze sponsoren als preferred suppliers en gunnen hen het recht van eerste inschrijving c.q. benaderen hen met voorrang voor opdrachten. Dat levert van beide kanten betrokkenheid op en binding met elkaar.

De sponsoren worden tijdens het seizoen door middel van een tweewekelijkse (digitale) nieuwsflits geïnformeerd over onder andere de A-selectie, sponsoraangelegenheden en andere nieuwsfeiten. 

Heeft u interesse in een lidmaatschap van de businessclub Parkhout neem dan gerust contact op met René van der Woerd (06 2151 6053), Wim Schupp (06 1404 9611) of Louis Marchal (06 3902 1828) voor informatie respectievelijk een afspraak. Op de website van SV Geinoord kunt u de sponsormogelijkheden vinden onder het tabblad businessclub.
U bent vanzelfsprekend ook van harte welkom op sportpark Parkhout respectievelijk in de businessruimte.

Wij wensen u een sportief en succesvol seizoen 2015/16, maar zeker ook een rendabele tweede helft van het jaar 2015 voor uw onderneming.

Medewerkers

U snapt, dat de activiteiten voor het afgelopen seizoen veel inzet vragen van vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de activiteiten van de Stichting Topvoetbal Nieuwegein/ businessclub Parkhout. Wij willen hen dan ook zeer hartelijk bedanken voor hun betrokkenheid en de investering in tijd die zij hebben gepleegd. 
Stichting Topvoetbal Nieuwegein, businessclub Parkhout

‘SV Geinoord is nog een club van Normen en Waarden’     

Structuur en activiteiten

De businessclub Parkhout van SV Geinoord, oftewel Stichting Topvoetbal Nieuwegein is officieel opgericht d.d. 5 oktober 2011.

De businessclub ondersteunt de vereniging SV Geinoord haar sportieve doelstellingen te realiseren door de A-selectie van Geinoord (financieel) te ondersteunen en te faciliteren, maar ook de vereniging in brede zin. Op die manier wordt een optimaal sportief klimaat gecreëerd, waardoor het mogelijk wordt om de A-selectie van Geinoord op een zo hoog mogelijk niveau te laten voetballen. In het verlengde hiervan wordt gestreefd naar doorstroming van jeugdspelers naar de A-selectie, zodat binding blijft bestaan met de totale vereniging en de stad Nieuwegein.
Dat deze ondersteuning tot sportieve resultaten leidt blijkt wel uit het kampioenschap van ons eerste elftal in het seizoen 2014/15 met als resultaat directe promotie naar de eerste klasse. De competitie-indeling voor het seizoen 2015/16 levert in ieder geval streekderby’s op  tegen JSV Nieuwgein en vv Montfoort.

Het bestuur van de STN, Stichting Topvoetbal Nieuwegein, legt formeel verantwoording af aan de Raad van Toezicht van de stichting. De raad wordt per maand door het bestuur geïnformeerd door middel van notulen, overzicht sponsorcontracten, verloop budget en inzicht in liquiditeit. Daarnaast is Keimpe Reitsma als voorzitter van de Raad van Toezicht aanwezig bij de maandelijkse vergaderingen van het bestuur. 

Hoewel de stichting geen leden kent, is in het kader van transparantie naar de leden van SV Geinoord tijdens de Algemene Ledenvergadering d.d. 17 juni jl. inzage verstrekt welke activiteiten de stichting voor de vereniging uitvoert.
Per seizoen wordt een convenant gesloten tussen SV Geinoord en de STN. Opgenomen wordt de wijze van (financiële) samenwerking, technisch beleid, welke opbrengsten toekomen aan de stichting en de verplichte inzet van sponsoren voor activiteiten van de stichting en de vereniging. Bewust is gekozen voor een duur van 1 seizoen, zodat de samenwerking per seizoen zo concreet mogelijk ingevuld kan worden. De uitwerking van het convenant heeft concreet geleid tot het oormerken van de financiële ondersteuning van de vereniging in brede zin en de A-selectie in het bijzonder en de inzet van sponsoren ten behoeve van verenigingszaken.

Geinoord en de stichting zijn er in geslaagd om een technische commissie tot stand te brengen onder voorzitterschap van Marco de Jong, benoemd als bestuurslid van Geinoord in de Algemene vergadering van 17 juni jl. Verder nemen zitting in deze commissie: René van der Woerd (namens de stichting) en Hans Klinkien. Het technisch beleid is met name gericht op het opleiden van jeugdspelers voor de A-selectie. Wij zijn dan ook zeer verheugd dat Geinoord weer kan beschikken over een volwaardige technische commissie.

In het seizoen 2014/15 heeft de stichting gezorgd voor de betaling van onder meer de aanschaf van kleding (Ralph Sports) voor A en B-selectie en alle jeugdteams van Geinoord uit hoofde van het ING sponsorschap, verzorgen van fysiotherapeutische zorg A-selectie en voor Geinoord in brede zin (Dannenburg Fysiotherapie) en busvervoer (Middelweerd).
Door een zeer constructieve samenwerking met het bestuur van SV Geinoord, hebben we vroegtijdig een convenant kunnen afsluiten voor het seizoen 2015/16 met financiële invulling voor de A-selectie en de vereniging Geinoord in brede zin.

Sponsoren

Mede dankzij de (financiële) sponsorbijdragen hebben we het afgelopen seizoen als Stichting Topvoetbal Nieuwegein veel kunnen doen voor SV Geinoord. Op dit moment bestaat de business club Parkhout uit 58 sponsoren.
Het seizoen 2014/15 begon natuurlijk al goed door het aantrekken van ING Bank als nieuwe (mede) hoofdsponsor voor een periode van drie seizoenen en het verlengen van het sponsorcontract met 1 jaar door Warmtebouw Utrecht BV. Inmiddels heeft (mede) hoofdsponsor Warmtebouw Utrecht BV het contract met twee seizoenen verlengd tot en met 30 juni 2017. Warmtebouw is daarmee sinds 1 juli 2011 een betrokken en betrouwbare business partner.

We kunnen ons als STN gelukkig prijzen, dat wij de afgelopen seizoenen sponsoren en business partners hebben gehad, die zich, ondanks het economisch klimaat, netjes aan hun financiële afspraken gehouden hebben. Dat creëert rust binnen, zowel de business club Parkhout als bij de SV Geinoord.

Vanzelfsprekend hebben wij begrip voor de financiële situatie waarin MKB-ondernemers zich kunnen bevinden, daarom gaan wij daar ook coulant mee om en staan altijd open voor gezamenlijke afspraken om betalingsproblemen te voorkomen. 

De STN biedt door de businessclub Parkhout de sponsoren en business partners de ideale gelegenheid om op een persoonlijke en informele manier contacten met elkaar te leggen en te onderhouden. De STN heeft daarvoor een eigen businessruimte naast de bestuurskamer op sportpark Parkhout. Daar kan een uur voor aanvang van de wedstrijd tot ver na afloop, een hapje en drankje worden genuttigd en de wedstrijd in een plezierige sfeer worden nabesproken met trainers, spelers en bestuursleden van Geinoord.

De businessclub streeft er naar de sponsoren een zo aantrekkelijk mogelijk programma te bieden. Als afsluiting van het seizoen 2014/15 hebben wij als business club de wedstrijd FC Utrecht –Excelsior bezocht. Daarnaast streven wij actief naar de inzet van onze sponsoren voor activiteiten van business club, SV Geinoord en mede sponsoren. Wij beschouwen onze sponsoren als preferred suppliers en gunnen hen het recht van eerste inschrijving c.q. benaderen hen met voorrang voor opdrachten. Dat levert van beide kanten betrokkenheid op en binding met elkaar.

De sponsoren worden tijdens het seizoen door middel van een tweewekelijkse (digitale) nieuwsflits geïnformeerd over onder andere de A-selectie, sponsoraangelegenheden en andere nieuwsfeiten. 

Heeft u interesse in een lidmaatschap van de businessclub Parkhout neem dan gerust contact op met René van der Woerd (06 2151 6053), Wim Schupp (06 1404 9611) of Louis Marchal (06 3902 1828) voor informatie respectievelijk een afspraak. Op de website van SV Geinoord kunt u de sponsormogelijkheden vinden onder het tabblad businessclub.
U bent vanzelfsprekend ook van harte welkom op sportpark Parkhout respectievelijk in de businessruimte.

Wij wensen u een sportief en succesvol seizoen 2015/16, maar zeker ook een rendabele tweede helft van het jaar 2015 voor uw onderneming.

Medewerkers

U snapt, dat de activiteiten voor het afgelopen seizoen veel inzet vragen van vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de activiteiten van de Stichting Topvoetbal Nieuwegein/ businessclub Parkhout. Wij willen hen dan ook zeer hartelijk bedanken voor hun betrokkenheid en de investering in tijd die zij hebben gepleegd. 
SV Geinoord
Sportpark Parkhout,
Parkhout 1 in Nieuwegein  
T 030-6065393
M Info@svgeinoord.nl
opgericht 14 juli 1952
Terug naar boven