• Beste Geinoorders,

  We vinden onze Algemene Leden Vergaderingen (ALV) heel belangrijk, want de vereniging is van ons allemaal.

  In deze periode is het helaas niet mogelijk om een ALV te organiseren in onze kantine. Dat betekent dat we de ALV via online video zouden moeten doen. Daarmee bereiken we dan slechts een deel van de vereniging en in veel mindere mate onze trouwe ALV aanwezigen die niet of minder gebruik maken van deze nieuwe vorm van vergaderen. 

  Daarom heeft het bestuur besloten, om de ALV gepland voor eind juni, uit te stellen naar een latere te bepalen datum in september.

  Indien u hier bezwaar tegen wil maken, verzoeken wij u om dit kenbaar te maken via secretaris@svgeinoord.nl

  Blijf allemaal gezond en we hopen vele leden in september te mogen begroeten op de ALV.

  Bestuur sv Geinoord