• Aanstaande maandag 29 maart wordt er begonnen met het weghalen van een oude asbesthoudende hoofdleiding en het realiseren van een nieuwe leiding.

  De bestaande leiding ligt onder de heg langs veld 4 (de heg is reeds verwijderd).

  De nieuwe Vitens leiding wordt langs veld 4 onder het voetpad gelegd en loopt door onder het parkeerterrein naar de sloot aan de Parkhoutweg. Hiervoor zal er langs het veld en op het parkeerterrein bestrating tijdelijk verwijderd worden en daarna weer opnieuw bestraat. Ook de dug outs langs veld 4 worden tijdelijk verwijderd en weer herplaatst.

  Voor de veiligheid worden de werkgebieden afgezet met bouwhekken. Veld 4 kan normaal gebruikt worden en de parkeerplaats blijven bereikbaar. Een aantal parkeerplekken zullen gedurende de werkzaamheden niet bruikbaar zijn.

  Op parkeerplekken achter de poort komen twee werkketen te staan. Het schuifhek is tijdelijk dan niet te gebruiken.

  De werkzaamheden zijn gepland vanaf maandag 29 maart en lopen tot 21 mei.

  Namens het bestuur