• Ons bereikte het trieste bericht dat dinsdag 5 januari 2021 onze deelnemer van de 75+ groep :

  Willem van Meteren

  op bijna 82 jarige leeftijd is overleden.

  Willem was een enthousiaste deelnemer op de dinsdagmorgen bijeenkomsten bij Geinoord. Altijd vrolijk en in voor een grapje. Hij genoot van het klaverjassen, biljarten, sjoelen, jeu-de boules en de gezellige gesprekken in de groep.

  Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw Marijke, de andere familie en kennissen.

  Namens de leden van de projectgroep Met En Voor Elkaar,

  Rien